Budowa "świątynii w dżungli"

(płaskorzeźba i loże w niewykończonym stanie)

płaskorzeźba i loże